Intro

Bemutatás

Az oldal feltöltés alatt ... térj vissza később!

Ötletek felhasználásra:
  • ha nincs lehetőség relációs adatbázishoz csatlakozni,
  • a fő adatbázis (pl.: MySQL) mellé elkülönítetten adatok tárolása,
  • rendszerkonfiguráció adatainak tárolása
  • összetett adatszerkezetek tárolása (tömbök, objektumok, stb)
  • adatok titkosított tárolása
A Blackbird noSQL adatbázismotor titkosított fájlokban tárolja az adatokat.

include "library/blackbird.php";

$bDb = new Blackbird("testDb");
$bDb->use("Test");
$bDb->dropTableIfExists("user");
$bDb->truncate("user");
if (!$bDb->checkTableExists("user")) {
	$bDb->createTableIfNotExists("user", [
		'id' => ['type' => "int", 'autoIncrement' => true],
		'status' => ['type' => "bool", 'defaultValue' => true],
		'tsCreate' => ['type' => "dateTime"],
		'tsModify' => ['type' => "dateTime"],
		'name' => ['type' => "text", 'length' => 255],
		'email' => ['type' => "email",],
		'phone' => ['type' => "text", 'length' => 25],
		'birthDate' => ['type' => "date"],
		'point' => ['type' => "int"],
	]);
	$bDb->insert("user", [
		//'status' => true,
		'tsCreate' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'tsModify' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'name' => "Szegedi Zoltán",
		'email' => "szegedi.zoltan@orseolo.hu",
		'phone' => "+36 20 231 1131",
		'birthDate' => "1983-12-19",
		'point' => 83,
	]);
	$bDb->insert("user", [
		//'status' => true,
		'tsCreate' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'tsModify' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'name' => "Szegedi Zoltán",
		'email' => "szegedi.zoltan@orseolo.hu",
		'phone' => "+36 20 231 1131",
		'birthDate' => "1983-12-19",
		'point' => 50,
	]);
	$bDb->insert("user", [
		//'status' => true,
		'tsCreate' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'tsModify' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'name' => "Szegedi Zoltán",
		'email' => "szegedi.zoltan@orseolo.hu",
		'phone' => "+36 20 231 1131",
		'birthDate' => "1983-12-19",
		'point' => 18,
	]);

	$bDb->update("user",[
		'tsModify' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'name' => "Minta Példa",
		'email' => "email@domain.tld",
		'phone' => "+36 12 345 67890",
		'birthDate' => "2000-01-01",
	],[["id¤=¤2"]]);
	$bDb->update("user",[
		'tsModify' => date("Y-m-d H:i:s"),
		'name' => "Teszt Elek",
		'email' => "email@domain.tld",
		'phone' => "+36 12 345 67890",
		'birthDate' => "2011-12-13",
	],[["id¤=¤3"]]);
}

if ($bDb->checkFieldExists("user","enabled")) { /* do anything */ }

# SELECT id,name,phone FROM user WHERE id = 1;
$result = $bDb->SELECT("user",[["id¤=¤1"]],"id,name,phone")->getResult();

# SELECT id,name,phone FROM user WHERE id = 1 OR id = 2;
$result = $bDb->SELECT("user",[["id¤=¤1"],["id¤=¤2"]],"id,name,phone")->getResult();

# SELECT * FROM user WHERE (id = 1 AND status = "false") OR id = 2;
$result = $bDb->SELECT("user",[["id¤=¤1","status¤=¤".false],["id¤=¤2"]])->getResult();

# SELECT id,name,birthDate FROM user WHERE birthDate < "2001-01-01";
$result = $bDb->SELECT("user",[["birthDate¤<¤2001-01-01"]],"id,name,birthDate")->getResult();

# SELECT id,name,birthDate FROM user WHERE birthDate between "2001-01-01" AND "2005-12-31" ORDER BY birthDate DESC LIMIT 10,20;
$result = $bDb->SELECT("user",[["birthDate¤between¤2001-01-01¤2005-12-31"]],"id,name,birthDate")->orderBy("birthDate","desc")->limit(10,20)->getResult();

# SELECT * FROM user WHERE name LIKE '%szeged%';
$result = $bDb->SELECT("user",[["name¤like¤%szeged%"]])->getResult();

# SELECT count(*) FROM user WHERE status = 1 AND point BETWEEN 40 AND 80;
# A getResult() metódus true paramétere megadja, hogy a válaszba a runtime értéket is visszaadja.
$result = $bDb->count("user",[["status¤=¤1","point¤between¤40¤80"]])->getResult(true);

Kapcsolat

Az oldal feltöltés alatt ... térj vissza később!